پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

گوفه‌کشی بلای جان زیست‌بوم دریایی

گوفه‌کشی بلای جان زیست‌بوم دریایی

به گزارش جامعه نیوز:  گوفه‌کشی بلای جان زیست‌بوم دریایی خبرگزاری فارس- گروه محیط زیست: ترالینگ نام امروزی همان گوفه‌کشی است. به شناورهایی با قدرت حد متوسط، توری به نام ترال که قیفی شکل است می‌بندند و پهنای دهانه آن با…