پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

کیفیت هوای تهران قابل قبول است

به گزارش جامعه نیوز:  کیفیت هوای تهران قابل قبول است به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۰ قرار گرفته و  کیفیت هوای تهران قابل قبول است‌. همچنین این شاخص طی ۲۴…