پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

کیفیت هوای تهران قابل قبول است/تعداد روزهای پاک پایتخت‌

کیفیت هوای تهران قابل قبول است/تعداد روزهای پاک پایتخت‌

به گزارش جامعه نیوز:  کیفیت هوای تهران قابل قبول است/تعداد روزهای پاک پایتخت‌ به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۵ قرار گرفته و  کیفیت هوای تهران قابل قبول است‌. همچنین این…