پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

کودکان

شهر برای حضور پرشور کودکان آماده شود

کودکان جزو شهروندان مهم شهر به‌حساب می‌آیند. مهم‌ترین دوره زندگی و شکل‌گیری ساختار شخصیتی و فرایندهای رشدی انسان، در کودکی است و محیط، تأثیر انکار‌ناپذیری بر آن دارد. از این‌رو شهر باید برای کودکان برنامه‌ریزی و مهیا شود. در همین راستا به‌نظر می‌رسد توجه به الگوی اسلامی ایرانی که کودک را عضو مهم جامعه می‌داند و توجه به نیازهای حال و آینده او، همزمان با آماده‌سازی فرایند رشد در محیط شهری، اهمیت دارد؛ ضمن آنکه می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارائه الگوی کلانشهر تهران برای جهان اسلام نیز باشد.