پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

کوتاهی حناچی در تحقق شفافیت و پیشگیری از فساد مالی

کوتاهی حناچی در تحقق شفافیت و پیشگیری از فساد مالی

به گزارش جامعه نیوز:  کوتاهی حناچی در تحقق شفافیت و پیشگیری از فساد مالی به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، بهاره آروین عضو شورای شهر تهران در جلسه شورای شهر امروز در تذکری به شهردار در خصوص اجرا نشدن مصوبات…