پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

کمیابی مدیریت وظایف مدیران کتاب

این یادداشت را مدیران بخوانند

به گزارش جامعه نیوز:  این یادداشت را مدیران بخوانند گروه سیاسی خبرگزاری فارس، یادداشت مهدی فضائلی: « “کمیابی”، ذهن را تسخیر می کند. همانطور که افراد درگیر گرسنگی مهلک به چیزی جز غذا فکر نمی کنند،همه ما، در مواجهه با…