پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

کلنگ آغاز عملیات اجرایی «میدانگاه خورشید» به زمین نشست

کلنگ آغاز عملیات اجرایی «میدانگاه خورشید» به زمین نشست

به گزارش جامعه نیوز:  کلنگ آغاز عملیات اجرایی «میدانگاه خورشید» به زمین نشست به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، کلنگ آغاز عملیات اجرایی میدانگاه خورشید (راگا) با حضور محمد سالاری ریاست کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران، حسن…