پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

کرونا دوباره در اوج/ گروه‌های جهادی به عرصه خدمت داوطلبانه برمی‌گردند

کرونا دوباره در اوج/ گروه‌های جهادی به عرصه خدمت داوطلبانه برمی‌گردند

به گزارش جامعه نیوز: کرونا دوباره در اوج/ گروه‌های جهادی به عرصه خدمت داوطلبانه برمی‌گردند خبرگزاری فارس ـ حوزه مسجد و هیأت ـ امیرحسین کسائی: اسفندماه سال گذشته بود که مهمانی هرچند کوچک اما منحوس و خطرناک، فضای جهان و به…