پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

کرسی های آزاد اندیشی

انتقاد از عدم تحقق مطالبه رهبری در ایجاد کرسی‌های آزاد اندیشی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به تأکید و سفارش مقام معظم رهبری در چند سال گذشته مبنی بر ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی اشاره کرد و گفت: متأسفانه آنطور که شایسته است، به این امر مهم پرداخته نشد.