پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

کتاب صوتی زندگینامه «مهدی آذر یزدی» منتشر شد

کتاب صوتی زندگینامه «مهدی آذر یزدی» منتشر شد

به گزارش جامعه نیوز: کتاب صوتی زندگینامه «مهدی آذر یزدی» منتشر شد به گزارش خبرگزاری فارس، پایگاه کودک ایران صدا به مناسبت روز ادبیات کودکان و نوجوانان زندگینامه مهدی آذر یزدی را در قالب کتاب گویای مشاهیر ایران و جهان…