پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

کتابخانه ملی ایران از فردا برای تمام اعضاءبازگشایی می‌شود

کتابخانه ملی ایران از فردا برای تمام اعضاء بازگشایی می‌شود

به گزارش جامعه نیوز: کتابخانه ملی ایران از فردا برای تمام اعضاء بازگشایی می‌شود به گزارش خبرگزاری فارس، مرحله اول بازگشایی کتابخانه ملی ایران در تاریخ ۱۷ خردادماه انجام شد و در مرحله دوم از بازگشایی کتابخانه، استفاده برای اعضای…

کتابخانه ملی ایران از فردا برای تمام اعضاءبازگشایی می‌شود

به گزارش جامعه نیوز: کتابخانه ملی ایران از فردا برای تمام اعضاءبازگشایی می‌شود به گزارش خبرگزاری فارس، مرحله اول بازگشایی کتابخانه ملی ایران در تاریخ ۱۷ خردادماه انجام شد و در مرحله دوم از بازگشایی کتابخانه، استفاده برای اعضای پژوهشی…