پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

کانادا امسال مهمان ویژه نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیست

کانادا امسال مهمان ویژه نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیست

به گزارش جامعه نیوز: کانادا امسال مهمان ویژه نمایشگاه کتاب فرانکفورت نیست  به گزارش خبرگزاری فارس، حضور کشور کانادا به عنوان مهمان ویژه نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۲۰ (۱۴ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۰ – ۲۳ تا ۲۷ مهر ۱۳۹۹) به دلیل…