پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

کاغذبازی برای مبارزه با فرار مالیاتی وکلا/شفافیت تراکنش بانکی حلقه مفقوده نظام مالیاتی

کاغذبازی برای مبارزه با فرار مالیاتی وکلا/شفافیت تراکنش بانکی حلقه مفقوده نظام مالیاتی

به گزارش جامعه نیوز: کاغذبازی برای مبارزه با فرار مالیاتی وکلا/شفافیت تراکنش بانکی حلقه مفقوده نظام مالیاتی به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از مشاغل که فرار مالیاتی و ارقام معنا‌داری در آن وجود دارد به وکلا که مدافعان…