پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

چه کنیم؟

نگاهی به داستان بلند «پَرخو»| وقتی فساد بیخ گوش‌مان است، چه کنیم؟

به گزارش جامعه نیوز: نگاهی به داستان بلند «پَرخو»| وقتی فساد بیخ گوش‌مان است، چه کنیم؟ خبرگزاری فارس ـ گروه کتاب و ادبیات: «پَرخو» داستان بلندی از شبنم غفاری حسینی است که به دو موضوع فساد و نفوذ می‌پردازد. قهرمان…