پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

چند کیلومتر مترو در 3 سال گذشته ساخته شده است؟

چند کیلومتر مترو در ۳ سال گذشته ساخته شده است؟

به گزارش جامعه نیوز:  چند کیلومتر مترو در ۳ سال گذشته ساخته شده است؟ گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، ۳ سال پیش زمانی که پنجمین دوره مدیریت شهری فعالیت خود را آغاز کرد، بسیاری از آنها به عملکرد مدیران قبلی منتقد…