پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

چرا وزیر آموزش و پرورش در افتتاح مجتمع پتروشیمی حضور داشت؟/ سرمایه 10 هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان

چرا وزیر آموزش و پرورش در افتتاح مجتمع پتروشیمی حضور داشت؟/ سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان

به گزارش جامعه نیوز:  چرا وزیر آموزش و پرورش در افتتاح مجتمع پتروشیمی حضور داشت؟/ سرمایه ۱۰ هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس،  محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در مراسم…