پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

چاپ ممیزی‌های ایران در افغانستان

چاپ ممیزی‌های ایران در افغانستان

به گزارش جامعه نیوز: چاپ ممیزی‌های ایران در افغانستان به گزارش سایت افغانستان خبرگزاری فارس، روزنامه فراز در گزارشی نوشت: نشر کتاب در ایران، به تعبیری، مهم ترین صنعت فرهنگی یا یکی از مهم ترین و اصلی ترین ارکان صنعت…