پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

چاپ دفترچه‌های بیمه سلامت بدون درج تاریخ اعتبار از ابتدای تیر

چاپ دفترچه‌های بیمه سلامت بدون درج تاریخ اعتبار از ابتدای تیر

به گزارش جامعه نیوز:  چاپ دفترچه‌های بیمه سلامت بدون درج تاریخ اعتبار از ابتدای تیر به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس حسینی، مدیر کل بیمه سلامت استان تهران از اعتبار سنجی دفاتر بیمه توسط مؤسسات درمانی از طریق استحقاق‌سنجی خبر…