پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

پیشنهاد سخنگوی شورای شهر برای بررسی حادثه کلینیک سینا اطهر

پیشنهاد سخنگوی شورای شهر برای بررسی حادثه کلینیک سینا اطهر

به گزارش جامعه نیوز:  پیشنهاد سخنگوی شورای شهر برای بررسی حادثه کلینیک سینا اطهر به گزارش علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در رشته توییتی از پیشنهادش به منظور تغییر دستور جلسه یکشنبه ١۵ تیر با هدف بررسى ابعاد حادثه…