پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

پیاده‌سازی و استقرار حساب‌های اقماری گردشگری در کشور

پیاده‌سازی و استقرار حساب‌های اقماری گردشگری در کشور

به گزارش جامعه نیوز:  پیاده‌سازی و استقرار حساب‌های اقماری گردشگری در کشور به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، علیرضا رحیمی درباره پیاده‌سازی و استقرار حساب‌های اقماری گردشگری در کشور اظهارداشت:اواخر سال گذشته قرارداد استقرارحساب‌های اقماری گردشگری (TSA) پیاده‌سازی و استقرار…