پایگاه خبری جامعه نیوز دیگر بروز رسانی نمی شود و از این پس اخبار را در پایگاه خبری ملت بیدار آنلاین دنبال کنید - رفتن به پایگاه خبری ملت بیدار آنلاین
ناگفته‌هایی از طولانی‌ترین گروگان‌گیری قرن در دو کتاب «راز احمد« و «سی و هفت سال» | - پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

ناگفته‌هایی از طولانی‌ترین گروگان‌گیری قرن در دو کتاب «راز احمد« و «سی و هفت سال»

ناگفته‌هایی از طولانی‌ترین گروگان‌گیری قرن در دو کتاب «راز احمد» و «سی و هفت سال»

به گزارش جامعه نیوز: ناگفته‌هایی از طولانی‌ترین گروگان‌گیری قرن در دو کتاب «راز احمد» و «سی و هفت سال» به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، جشن امضای اینترنتی کتاب‌های «راز احمد» و «سی و هفت سال» سفر بی…

ناگفته‌هایی از طولانی‌ترین گروگان‌گیری قرن در دو کتاب «راز احمد« و «سی و هفت سال»

به گزارش جامعه نیوز: ناگفته‌هایی از طولانی‌ترین گروگان‌گیری قرن در دو کتاب «راز احمد« و «سی و هفت سال» به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، جشن امضای اینترنتی کتاب‌های «راز احمد» و «سی و هفت سال» سفر بی…