پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

مجموعه ۴ جلدی یاران پیامبر به قلم محمود پوروهاب منتشر شد

مجموعه ۴ جلدی یاران پیامبر به قلم محمود پوروهاب منتشر شد

به گزارش جامعه نیوز: مجموعه ۴ جلدی یاران پیامبر به قلم محمود پوروهاب منتشر شد به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، «آخرین مهاجر»، «عبدالله پسر اریقط و معاذ پسر جموح»، «آن روی زیبا، مصعب بن عمیر»، «تنها زندگی…