پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

مجلس یازدهم مظهر امید و انتظار مردم برای رفع مشکلات معیشتی است

مجلس یازدهم مظهر امید و انتظار مردم برای رفع مشکلات معیشتی است

به گزارش جامعه نیوز:  مجلس یازدهم مظهر امید و انتظار مردم برای رفع مشکلات معیشتی است به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری صداوسیما، عبدالرضا مصری نماینده کرمانشاه، محسن زنگنه نماینده تربیت حیدریه و جعفر قادری نماینده شیراز شب…