پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

متهمی که مدیر بود اما قانون قاچاق را بلد نبود/پرونده ۱۸ نفر دیگر در دادسرا در حال رسیدگی است

متهمی که مدیر بود اما قانون قاچاق را بلد نبود/ پرونده ۱۸ نفر دیگر در دادسرا در حال رسیدگی است

به گزارش جامعه نیوز:  متهمی که مدیر بود اما قانون قاچاق را بلد نبود/ پرونده ۱۸ نفر دیگر در دادسرا در حال رسیدگی است به گزارش خبرنگار قضایی فارس، جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه…

متهمی که مدیر بود اما قانون قاچاق را بلد نبود/پرونده ۱۸ نفر دیگر در دادسرا در حال رسیدگی است

به گزارش جامعه نیوز:  متهمی که مدیر بود اما قانون قاچاق را بلد نبود/پرونده ۱۸ نفر دیگر در دادسرا در حال رسیدگی است به گزارش خبرنگار قضایی فارس، جلسه رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی و سایر متهمان در شعبه چهارم…