پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

ماسک، سقف آسمان و بدرقه استریل

ماسک، سقف آسمان و بدرقه استریل

به گزارش جامعه نیوز:  ماسک، سقف آسمان و بدرقه استریل سرویس جامعه خبرگزاری فارس: نگاهت را که می گردانی تقریباً همه جا یک خادم هست که با موادضدعفونی کننده ایستاده است. بنرها و نوشته های مختلفی نصب شده که زائر عزیز…