پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

لغو جلسه هفتگی حدادیان در هیأت فاطمة‌الزهرا (س)/ برنامه مهدیه امام حسن (ع) پابرجاست

لغو جلسه هفتگی حدادیان در هیأت فاطمه‌الزهرا (س)/ برنامه مهدیه امام حسن (ع) پابرجاست

به گزارش جامعه نیوز: لغو جلسه هفتگی حدادیان در هیأت فاطمه‌الزهرا (س)/ برنامه مهدیه امام حسن (ع) پابرجاست به گزارش خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، جلسات هفتگی هیأت فاطمهالزهرا (س) که روزهای شنبه هرهفته بانوای سعید حدادیان و محمدحسین…