پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

لزوم تقویت آموزش فرد به فرد در آموزش و پرورش استثنایی

لزوم تقویت آموزش فرد به فرد در آموزش و پرورش استثنایی

به گزارش جامعه نیوز:  لزوم تقویت آموزش فرد به فرد در آموزش و پرورش استثنایی به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، ابوالفضل سعیدی عضو هیأت علمی پژوهشکده کودکان استثنایی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر در…