پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

لایحه تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی شد

لایحه تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی شد

به گزارش جامعه نیوز:  لایحه تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی شد به گزارش خبرگزاری فارس، لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت در کمیسیون اصلی لوایح دولت بررسی شد. با پیگیری…