پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

قیمت نفت را کاهش داد

احتمال افزایش ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت را کاهش داد

به گزارش جامعه نیوز: احتمال افزایش ذخایر نفت آمریکا، قیمت نفت را کاهش داد به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از رویترز، پس از اینکه آمارها نشان داد که ذخایر نفت آمریکا افزایش یافته و بر نگرانی…