پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

قطع گسترده درختان در مجموعه باغ بهشت تهران

قطع گسترده درختان در مجموعه باغ بهشت تهران

به گزارش جامعه نیوز:  قطع گسترده درختان در مجموعه باغ بهشت تهران به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در تذکری به شهرداری درباره موضوع صیانت از درختان و جلوگیری…