پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

قزوه: تغییر مدیریت در حوزه هنری

قزوه: تغییر مدیریت در حوزه هنری، آرام، حساب‌شده و عاقلانه بود

به گزارش جامعه نیوز: قزوه: تغییر مدیریت در حوزه هنری، آرام، حساب‌شده و عاقلانه بود علیرضا قزوه مدیر پیشین مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس به فعالیت‌های محسن مومنی شریف طی ۱۰…

قزوه: تغییر مدیریت در حوزه هنری، آرام، حساب شده و عاقلانه بود

به گزارش جامعه نیوز: قزوه: تغییر مدیریت در حوزه هنری، آرام، حساب شده و عاقلانه بود علیرضا قزوه مدیر پیشین مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس به فعالیت‌های محسن مومنی شریف طی…