پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در آموزش و پرورش ابلاغ شد

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در آموزش و پرورش ابلاغ شد

به گزارش جامعه نیوز:  قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در آموزش و پرورش ابلاغ شد به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از سوی رئیس…