پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

فهمیه رضایی،روحانی،ریاست جمهوری،انتخابات

سودای ماندگاری در قدرت

از پاستور هردم صدایی می آید ما اختیار نداریم و نمی گذارند کار کنیم و تا بود تقصیر ها گردن دولت قبل بود و حالا که بهانه ی قبلی مندرس شده به دیوار دیگری چنگ میزنند.