پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

فراخوان شرکت حضوری و مجازی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

فراخوان شرکت حضوری و مجازی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت

به گزارش جامعه نیوز: فراخوان شرکت حضوری و مجازی در نمایشگاه کتاب فرانکفورت به گزارش خبرگزاری فارس، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران طی فراخوانی از ناشران، تشکل‌های صنفی نشر، نهادها، مؤسسات و آژانس‌های ادبی سراسر کشور برای ثبت‌نام به‌ منظور مشارکت در هفتاد…