پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

فرآیند رسیدگی به پرونده وام واحدهای گردشگری آسیب دیده از کرونا تسهیل شد

فرآیند رسیدگی به پرونده وام واحدهای گردشگری آسیب دیده از کرونا تسهیل شد

به گزارش جامعه نیوز:  فرآیند رسیدگی به پرونده وام واحدهای گردشگری آسیب دیده از کرونا تسهیل شد به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس، سید محمد کاظم خلدی‌نسب درباره موضوع تسهیل در فرآیند رسیدگی به پرونده وام واحدهای گردشگری آسیب دیده از…