پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

فاصله گذاری اجتماعی کماکان موثرترین روش در مهار کروناست

فاصله گذاری اجتماعی کماکان موثرترین روش در مهار کروناست

به گزارش جامعه نیوز:  فاصله گذاری اجتماعی کماکان موثرترین روش در مهار کروناست به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دهمین نشست کارگروه ارزیابی فرصت های مدیریت کرونا…