پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

فارس من| فرجام یک شرکت هرمی/ پلمب دفتر و دستگیری متخلفان

فارس من| فرجام یک شرکت هرمی/ پلمب دفتر و دستگیری متخلفان

به گزارش جامعه نیوز:  فارس من| فرجام یک شرکت هرمی/ پلمب دفتر و دستگیری متخلفان به گزارش خبرنگار قضایی فارس، روایت شرکت‌های هرمی و فعالیت آنها، روایت امروز و دیروز نیست بلکه از چندین سال پیش، موضوع شرکت‌های هرمی و…