پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

فارس من| سدی در مقابل تحصیل معلمان

فارس من| سدی در مقابل تحصیل معلمان

به گزارش جامعه نیوز:  فارس من| سدی در مقابل تحصیل معلمان خبرگزاری فارس – گروه آموزش و پرورش: دوره و زمانه تغییر کرده است و حالا تغییرات زندگی مثل سی، چهل سال پیش آرام به نظر نمی‌رسد؛ حالا تکنولوژی آنچنان با…