پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

فارس من| بررسی بازگشت واحدهای تولیدی به مالکان قبلی با دریافت ۵ درصد قیمت روز تملک

فارس من| بررسی بازگشت واحدهای تولیدی به مالکان قبلی با دریافت ۵ درصد قیمت روز تملک

به گزارش جامعه نیوز: فارس من| بررسی بازگشت واحدهای تولیدی به مالکان قبلی با دریافت ۵ درصد قیمت روز تملک به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، کاربران سامانه فارس من با ثبت سوژه ای با عنوان «دولت به جای یارانه…