پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

فارس من|‌ تبعیض در قراردادهای نیروهای رسمی و شرکتی وزارت بهداشت

فارس من|‌ تبعیض در قراردادهای نیروهای رسمی و شرکتی وزارت بهداشت

به گزارش جامعه نیوز:  فارس من|‌ تبعیض در قراردادهای نیروهای رسمی و شرکتی وزارت بهداشت عبدالحسین روح‌الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پاسخ به سوژه‌های ثبت شده مخاطبان فارس من با عنوان «درخواست تغییر وضعیت همکاران قراردادی وزارت…