پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

فارس‌من| کاربرد دوگانه؛ آنچه نظامی‌ها را با صنعت پیوند می‌دهد

فارس‌من| کاربرد دوگانه؛ آنچه نظامی‌ها را با صنعت پیوند می‌دهد

به گزارش جامعه نیوز:  فارس‌من| کاربرد دوگانه؛ آنچه نظامی‌ها را با صنعت پیوند می‌دهد مجله فارس‌پلاس؛ سیده راضیه حسینی: «سپاه برای جبران ضعف صنعت خودروسازی ورود کند» یکی از سوژه‌هایی بود که توسط مخاطبین در سامانه «فارس من» ثبت شد…