پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

غلامحسین اسماعیلی رئیس‌جمهور حکم مدیریت مجید نوعی معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور

«مجید نوعی» به سمت معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور منصوب شد

به گزارش جامعه نیوز:  «مجید نوعی» به سمت معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور منصوب شد به گزارش خبرگزاری فارس، با حکم غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور، مجید نوعی به سمت «معاون مراسم و تشریفات دفتر رئیس جمهور»…