پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

عینیت ولی با نبی است/ غدیر با کار رستورانی احیا نمی‌شود

احیا‌گر غدیر۱۰| عصاره الغدیر، عینیت ولی با نبی است/ غدیر با کار رستورانی احیا نمی‌شود

به گزارش جامعه نیوز: احیا‌گر غدیر۱۰| عصاره الغدیر، عینیت ولی با نبی است/ غدیر با کار رستورانی احیا نمی‌شود خبرگزاری فارس ـ حوزه مسجد و هیأت ـ امیرحسین کسائی: عبدالحسین امینی نجفی مشهور به علامه امینی (متولد: ۱۳۲۰ هجری قمری…