پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

علی شریف کاشانی از شاعران آیینی کشور درگذشت

علی شریف کاشانی از شاعران آیینی کشور درگذشت

به گزارش جامعه نیوز: علی شریف کاشانی از شاعران آیینی کشور درگذشت به گزارش خبرنگار حوزه مسجد و هیأت خبرگزاری فارس، علی شریف کاشانی از شاعران آیینی کشور شب گذشته سهشنبه ۲۴ تیرماه در ۹۱ سالگی درگذشت.    علی شریف کاشانی…