پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

عرضه 45 میلیون دلار در بازار ارز

عرضه ۴۵ میلیون دلار در بازار ارز

به گزارش جامعه نیوز  عرضه ۴۵ میلیون دلار در بازار ارز