پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

عبور صنایع بورسی از تبعات کرونا/ نگرانی‌ها از تعمیق رکود کاهش یافته است

عبور صنایع بورسی از تبعات کرونا/ نگرانی‌ها از تعمیق رکود کاهش یافته است

به گزارش جامعه نیوز: عبور صنایع بورسی از تبعات کرونا/ نگرانی‌ها از تعمیق رکود کاهش یافته است به گزارش فارس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر عملیات بازار باز در راستای کنترل تورم و دستیابی…