پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

عبرت‌های فاجعه کلینیک سینا

عبرت‌های فاجعه کلینیک سینا

به گزارش جامعه نیوز:  عبرت‌های فاجعه کلینیک سینا گروه اجتماعی خبرگزاری فارس: متاسفانه حادثه دلخراش کلینیک سینا که منجر به مرگ ۱۹ تن و دغدار شدن جامعه و خانواده های بسیاری شد، بار دیگر پیامی تکراری و مکرر از یک…