پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

صادقی ‌مقدم: شورای نگهبان در طول 40 سال هیچگاه تحت تاثیر شرایط قرار نگرفته است

صادقی ‌مقدم: شورای نگهبان در طول ۴۰ سال هیچگاه تحت تاثیر شرایط قرار نگرفته است

به گزارش جامعه نیوز:  صادقی ‌مقدم: شورای نگهبان در طول ۴۰ سال هیچگاه تحت تاثیر شرایط قرار نگرفته است محمدحسن صادقی مقدم است حقوقدان شورای نگهبان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: شورای نگهبان در طول ۴۰ سال…