پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

صادرات ماسک ممنوع شد

صادرات ماسک ممنوع شد

به گزارش جامعه نیوز: صادرات ماسک ممنوع شد به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت جمشید گلپور گفت: با توجه به مصوبه الزم استفاده از ماسک در کشور و با توجه به شرایط قرمز برخی…