پایگاه خبری جامعه نیوز

پایگاه خبری جامعه نیوز | مرجع یادداشت های سیاسی و اجتماعی

شورای نگهبان کسری بودجه بودجه اقتصاد

راه حل ساده جبران کسری بودجه ؟!

به گزارش جامعه نیوز:  راه حل ساده جبران کسری بودجه ؟! گروه سیاسی خبرگزاری فارس؛ یادداشت، محمدکاظم انبارلویی: مقام معظم رهبری از دولت جدید خواستند روی کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم تمرکز کنند و جلوی کسری…